Сградна автоматизация

Imperial е система проектирана да предложи истинска интеграция на автоматизацията в дома със системите за сигурност, контрол на достъп и най-новите комуникационни технологии. Новата система е лесна за програмиране, поддръжка, експлоатация и управление.

Imperial” е системно решение, което напълно се адаптира към всякакви нужди, независимо дали за частните жилища или търговски обекти.

Системната архитектура е проектирана да бъде, лесна за инсталиране и отстраняване на неизправности, като по този начин се намаляват труда и разходите, свързани с монтаж, програмиране и поддръжка. Фърмуера на всички модули за контрол на системата може да бъде осъвременен посредством комуникационната шина.
Всички модули на системата са разработени в съответствие със стандарта за монтаж DIN Rail, което води до инсталация, която пести пространство, осигурява лесен достъп и замяна, и предлага приятна визия на системата. 
V32V32 K651K651 K07CK07C ACM24DACM24D
 
HUB4DHUB4D HV8DHV8D DIM4DDIM4D DIM1DDIM1D
 
MCB1H/V MCB1H/V  MSA4H/V MSA4H/V  MSA8H/V MSA8H/V  ZX16DZX16D
 
ZX32DZX32D ZX8DZX8D DB608DDB608D  

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.