Пожарогасителни системи

АЕРОЗОЛНО ГАСЕНЕ:
           Аерозолното пожарогасене е възможно най-лесният и непретенциозен метод за гасене. Връзката от пожарогасителната центарала към гасителния агент е на база кабелна система до отделните аерозолни генератори АГС. Фактически опростената инсталация изисква единствено полагане на кабел и закрепване на аерозолните генератори (АГС) към таваните, стените или вътре в таблата. Образуването на аерозола се осъществява практически в самите АГСи. Разпространява се самостоятелно в защитаваното помещение.
           Основният принцип на аерозолното пожарогасене е заложен в  разделянето на верижната реакция, която протича в пламенната зона на горене, посредством отделящия се аерозол от генератора, който остава разпространен в помещанието между 30 и 40 минути. При достигане на пожарогасителна концентрация на аерозола пламенното горене се прекратява, рязко спада отделянето на топлина и постепенно спада температурата в помещението. В продължение на 10-15 минути след приключване работата на генератора, пожарогасителните свойства на генератора се съхраняват, корто изключва възможността за повторно запалване.

 
Аерозолни генератори за пожарогасенеАерозолни генератори за пожарогасене Пускови и усилителни модулиПускови и усилителни модули Пожарогасене на транспортни средстваПожарогасене на транспортни средства  

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.