Компютърни системи

Компютърната система е съвкупност от компютри, свързани помежду си чрез линии за комуникация с цел обмен на информация между тях.Компютърните мрежи биват четири вида:

 • С последното развитие на технологиите се появи модификация на локалната мрежа - градска мрежа (Metropolian Area Networks - MAN), т.е. тя предоставя достъп до LAN мрежата на по-голямо разстояние.

Локална мрежа или ЛАН (на английски: Local Area Network, LAN) е вид малка компютърна мрежа, обслужваща компютри и други устройства (напр. мрежови принтери или скенери), свързани помежду си. За разлика от големите (международни) WAN мрежи, локалната мрежа се разполага обикновенно в една сграда. В днешно време най-разпространени са технологиите на свързване Ethernet или Wi-Fi, за разлика от миналото, когато са били използвани предимно ARCNET, Token ring и др.

Функции

Чрез локалната мрежа се осъществява:

 • Споделяне на информация между компютрите (sharing). Всеки потребител в мрежата може да получи достъп до всички или само до някои от устройствата, директориите или отделни файлове, в зависимост от това с какви права разполага (пълни права, само за четене и др.)
 • Свързване на приложения, които са инсталирани на различни компютри в мрежата, напр. програма, която работи на един компютър, би могла да използва помощни програми, които са инсталирани на друг компютър.
 • Автоматична синхронизация на файлове в цялата мрежа. Повечето мрежови софтуери предоставят възможност някои от файловете след обработка да бъдат обновени на всички компютри, където има техни копия.
 • Стрийминг на мултимедия.

Видове локални мрежи

Според организацията

Според организацията на управлението локалните мрежи са два основни вида:

При мрежите клиент-сървър един от компютрите има централна роля и се нарича сървър, а останалите се наричат клиенти. Те ползват услугите, осигурени от сървъра. Персоналните компютри, които са клиенти в мрежата, често се наричат работни станции.

При мрежите с равноправен достъп се позволява всеки компютър в мрежата да работи и като клиент, и като сървър. Този вид мрежи премахват нуждата от скъп сървър, но имат извести недостатъци. Споделените файлове са разпръснати из цялата мрежа, което затруднява тяхната защита. Администирането на мрежата като цяло е трудно, защото на всеки компютър трябва се поддържа списък на потребителите.

Според топологиятаМрежа тип „звезда“

Основните типове топологично структуриране са: звездовидно (star), token ring (токен ринг, букв. "маркеров кръг") и шина (Bus). Топологичните деления се различават по начина на пренос на данни:

 • Най-разпространената мрежова структура която се използва днес е тип „звезда“. При нея всеки един компютър се свързва чрез кабел директно към комутатора - суич или рутер.

 

Мрежа тип „token ring“

 • При структурата token ring всеки компютър е свързан само с двата съседни, като така се получава затворен кръг. Информацията може да се движи само в една посока, като се задава централно, кой компютър може да предава данни в даден момент. Това се извършва чрез маркера (token), който представлява 3 битов сигнал и циркулира по кръга. Този вид мрежа е структурирана така, че когато даден компютър получил сигнала, той се активира и може да предава информация към съседния компютър. За да се активира съседния компютър, той първо трябва да изчака маркера, който фактически определя кой компютър да ползва комуникационния канал.
 • Най-старият вид е топологията тип — шина. При нея всички компютри са свързани с един кабел. Тъй като мрежата има начало и край, трябва да се добави терминатор в двата края на мрежата. Терминаторът предпазва линията от т.нар. „отскачане на сигнала”. Ако липсва терминатор сигналът, достигайки до края на линията, отскача и се връща обратно, което пречи на останалите изпратени сигнали. При тази система всеки компютър изпраща своите съобщения едновременно към всички останали, а компютърът получател приема само пакетите, които са адресирани до него. Всички останали биват игнорирани. Ако няколко компютъра се опитат да предават данни по едно и също време се получава колизия (сблъсък) на пакетите.

Видове локални мрежи

В зависимост от изпълнението на локалните мрежи имаме следните видове връзки между тях:

LAN - 10Mbps

10BASE2 Ползват се тънки коаксиални кабели за разстояния до 185 метра.

10BASE5 Ползват се тънки коаксиални кабели за разстояния до 500 метра.

10BASE-T Двойникувани кабели за разстояние до 100 метра.

LAN – 100\1000Mbps

100BASE-T Четири чифта кабели.

100BASE-TX Два чифта.

100BASE-FX Два стандартни оптични кабели

1000BASE-T Четири чифта кабелил

1000BASE-TX Четири чифта кабелил

1000BASE‑SX оптични кабели

1000BASE‑LX оптични кабели

1000BASE‑ZX оптични кабели

1000BASE‑BX оптични кабели

Стандарти

Стандартите, касаещи системите LAN и WAN са следните:

 • 802.1 - Стандарт за осъществяване на прехвърляне на мостове (MAC).
 • 802.2 - Стандарт за осъществяване на връзки.
 • 802.3 - Стандарт от Ethernet областта.
 • 802.4 - Стандарт за символно пренасяне.
 • 802.5 - Стандарт за Token Ring.
 • 802.6 - За обмяна на информация между системите.
 • 802.7 - Стандарт от LAN системите.
 • 802.8 - За оптични влакна.
 • 802.9 - Стандарт за интегриране на глас и данни.
 • 802.10 - Постигане на по-голяма сигурност в LAN и WAN.
 • 802.11 - Стандарт за безжична LAN връзка
 • 802.14 - Използва се за локални и столични области.
 • 802.15 - Безжична мрежа за WPAN.
 • 802.16 - Стандарт за фиксиране на ширината на честотния спектър.

Видове

Скорост [Mbit/s]

Разстояние [m]

Име

Стандарт

Описание

1

100

StarLAN

802.3e 1986

Работят повече от четири жици (две усукани двойки) на телефонни усукана двойка или категория 3 кабел.

10

100

LattisNet

(pre) 802.3i 1987

(PDS) кабели или четири жици (две усукани двойки) на телефонни усукана двойка или категория 3 кабел

10

100

10BASE-T

802.3i 1990

четири жици (две усукани двойки) от категория 3 или 5 кабел.

100

100

100BASE-TX

802.3u 1995

4B5B MLT-3 кодирана сигнализация, CAT5 медни кабели с две усукани двойки

1000

100

1000BASE‑T

802.3ab 1999

PAM-5 кодирани сигнализация, най-малко от категория 5 кабел Category 5e, силно препоръчително медни кабели с четири усукани двойки.

10 000

100

10GBASE‑T

802.3an 2006

Използва категория 6а кабел

 

  
SMC 8126L2SMC 8126L2      

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.