Пожароизвестителни системи

В съвременните условия на автоматизирано производство, строителство на големи сгради с пребиваване на голям брой хора на едно място, постоянно се повишават изискванията към пожарната и аварийна безопасност.Системите за ранно откриване на пожари се изграждат с основна превантивна цел за ограничаване на пожарите и последствията от тях.Пожароизвестителните инсталации са предназначени да сигнализират при ранни признаци на пожар, с цел своевременното му потушаване. Предотвратяването на човешки жертви при пожар, сериозни имуществени щети и замърсяване на околната среда са сред основните цели на една надеждна система.
Проектирането на пожароизвестителна система е комплексна дейност, към която трябва да се подходи професионално и да се вземат предвид редица фактори:
 - вид и предназначение на сградата;
 - дейности, които ще се упражняват там;
 - разположение на входовете и изходите на сградата;
 - разположение на помещенията вътре в сградата,
 както и редица други фактори.
 Правилното проектиране и изграждане на една пожароизвестителна система е сигурно условие за ефективното действие при пожар.

Функциите, които изпълнява пожароизвестителната система са:
 - Откриване и посочване на пожар в начален стадий;
 - Задействане на алармена сигнализация за евакуация на хора;
 - Бързо и безопасно ориентиране на хората към аварийните изходи;
 - Изпращане на сигнал за настъпило събитие към съответните служби;
 - Включване и/или управление на пожарогасителна инсталация или други защитни устройства и системи.
Основни приложения на системите за пожароизвестяване са: административни сгради – офиси, училища, библиотеки; жилищни сгради, хотели, складове, производствени цехове, бензиностанции, търговски обекти и др. описани в Наредба №2.

 Системата за пожароизвестяване е изградена от датчици, пожароизвестителна централа и звуково-светлинна сигнализация.

    Ние знаем как да съчетаем правилно всички фактори в подходящо решение, индивидуализирано за всеки конкретен случай. Можем да ги съобразим със специфичните изисквания на клиента и задачата.
    Не се колебайте да се свържете с нашия инженерен персонал, за да получите ефективно предложение за проектиране и изграждане на такива системи за безопасност, или доставка на оборудване за тях.

 
Конвенционални централи Конвенционални централи  Адресируеми централи Адресируеми централи  Конвенционални датчици Конвенционални датчици  Адресируеми датчици Адресируеми датчици
 
Ръчни бутони и сирениРъчни бутони и сирени Аксесоари Аксесоари  Безжични системи Безжични системи   

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.