General Electric 2-1880

General Electric 2-1880
Комплект дект на 1.8GHz - жичен телефон и слушалка
Възможност за включване до 4 слушалки
Тонално и импулсно номеронабиране
Клавиатура и дисплей на базовата станция и на слушалката
Регулиране на звука в слушалката
Регулиране силата на звънене на базовата станция и на слушалката
Бутон Hold, Mute
Функция Redial на последните 5 номера
Спийкърфон
Регулиране на силата на спийкърфона
FSK / DTMF Caller ID с 20 номера
Памет за10 номера базовата станция
Памет за 30 номера на слушалките
10 мелодии на звънене
Тристранен конферентен разговор
Интерком
Селективен Flash 100/300/600ms
Меню на български език
 General Electric 2-1880

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.