KX - TDA100

Цифрова IP телефонна централа PANASONIC KX - TDA100
64 външни линии
128 вътрешни линии
USB терминал , осигуряващ лесна връзка с PC
Цифров XDP - вход
Многоклетъчно безжично интегриране
Усъвършенстван център за управление на обажданията
ISDN съвместимост
Интегриране със системи за обработка на глас
2 канална клетъчна станция за връзка с цифров системен телефон
Предаване на глас чрез интернет
Автоматично избиране на маршрут
Единен номерационен план
 KX - TDA100

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.