Софтуер

Софтуер Centaur

CDVI Centaur e усъвършенствана, модулна система за контрол на достъпа в реално време, оптимизирана за широк кръг от приложения от апартаментни комплекси до обекти с високи изисквания към сигурността – места за лишаване от свобода, инфраструктурни и индустриални съоръжения.
Centaur е изпитана напълно развита и стабилна технология с множество малки и големи инсталации в Канада, САЩ и по света. Системите Centaur са с повече от 10 годишна история на производство и изпитания.
Всяка версия на Centaur включва няколко стандартни модула – Pro-Report (Гъвкав и мощен софтуер за отчети), FrontGuard, Locator, WavePlayer, FrontCard and FrontView. Системата оптимизира вложената инвестиция чрез осигуряване на подробни справки, експертен софтуер за отчитане на работно време, реалновремеви графичен интерфейс и много други.

 Софтуер

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.