Euroset 5015

Жичен телефон Siemens Euroset 5015
Тонално (DTMF) или импулсно набиране
16 бутона за бързо набиране
Последно избран номер – последните 5 номера
Програмиране – SET
+/- бутон за намаляване и усилване на звука
Бутон за заключване
Flash – R бутон с възможност за регулиране на 5 времена
Бутон “Mute”
Бутон Hands-free
Дисплей – 20 знака
Shift бутон
 Euroset 5015

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.