KX - T2373

Жичен телефон Panasonic KX - T 2373
Тонално и импулсно номеронабиране
Спийкърфон
Набиране на последния избран номер
20 номера за бързо избиране
Памет
Hold; Data port
Селективен Flash
Възможност за заключване на клавиатърата
Възможност за монтаж на стена
 KX - T2373

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.