KX-TS500

Жичен телефон Panasonic KX - TS 500
Тонално и импулсно номеронабиране
Набиране на последния избран номер
Три степени на звънене
Възможност за монтаж на стена

 KX-TS500

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.